Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
33
Hôm qua:
138
Tuần này:
312
Tháng này:
11927
Tất cả:
1162235
Phường Phú Sơn kiện toàn các Tổ công nghệ số cộng đồng

Phường Phú Sơn kiện toàn các Tổ công nghệ số cộng đồng

Ngày 09/5/2024 UBND phường Phú Sơn đã ban hành Quyết định kiện toàn các tổ Công nghệ số cộng đồng. các thành viên trong tổ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất, người dân trên địa bàn khu phố ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt...về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Phường Phú Sơn kiện toàn các Tổ công nghệ số cộng đồng

Ngày 09/5/2024 UBND phường Phú Sơn đã ban hành Quyết định kiện toàn các tổ Công nghệ số cộng đồng. các thành viên trong tổ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất, người dân trên địa bàn khu phố ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt...về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

55 lượt xem

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Phú Sơn

Ngày 10/8/2022 UBND phường Phú Sơn đã ban hành Quyết định số 531/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số phường Phú Sơn

20 lượt xem

Phường Phú Sơn Triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025

Ngày 05/9/2022 UBND phường Phú Sơn đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND Triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Phú Sơn

22 lượt xem

Phường Phú Sơn triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày 07/9/2022 UBND phường Phú Sơn đã ban hành kế hoạch số 54/KH-UBND về Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn phường Phú Sơn

12 lượt xem

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số Phường Phú Sơn

Ngày 29/02/2024 chủ tịch UBND phường Phú Sơn đã ban hành kế hoạch số 40/KH-UBND về kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Phú Sơn

19 lượt xem

Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Phú Sơn Thông báo phân công nhiệm vụ cho thành viên

Ngày 10/4/2024 Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Phú Sơn đã ban hành Thông báo số 174 về phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đaoh chuyển đổi số trên điha bàn phường Phú Sơn

17 lượt xem

Quy chế về đảm bảo an toàn an ninh mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của UBND phường Phú Sơn

Ngày 19/7/2023 UBND phường Phú Sơn đã ba hành Quyết định số 136/QĐ-UBND về ban hành Quy chế về đảm bảo an toàn an ninh mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của UBND phường Phú Sơn

18 lượt xem
10 lượt xem
11 lượt xem

Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 30/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1829/QĐ-UBND về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

11 lượt xem

CÔNG KHAI DANH MỤC TTHC