Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
38
Hôm qua:
138
Tuần này:
317
Tháng này:
11932
Tất cả:
1162240
I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG PHÚ SƠN
1. Ông Nguyễn Xuân Lâm - Chủ tịch UBND - Số ĐT liên hệ: 0944.594.088
2. Ông Bùi Duy Hòa - Phó chủ tịch Văn hóa - Xã hội UBND - Số ĐT liên hệ: 0973.933.014
3. Ông Nguyễn Văn Lương - Phó chủ tịch inh tế UBND - Số ĐT liên hệ: 0916.071.748
II. DANH SÁCH CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ UBND PHƯỜNG PHÚ SƠN
1. Bà Lê Thị Ngọc - Công chức Tư pháp - Hộ tịch - Số ĐT:  0948.279.755
2. Bà Bùi Thị Chinh - Công chức Văn phòng - Thống kê - Số ĐT: 0914.385.682
3. Ông Lê Hữu Phước - Công chức Văn hóa - Xã hội - Số ĐT: 0843.317.898
4. Bà Nguyễn Thị Mùi - Công chức Văn hóa - Xã hội - Số ĐT: 0915.928344
5. Bà Vũ Thị Hạnh - Công chức Văn phòng - Thống kê - Số ĐT: 0949.009.329
6. Ông Hà Văn Giang - Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường - Số ĐT: 0975.577.036
7. Bà Phạm Thị Hương Giang - Công chức Tài chính - Kế toán - Số ĐT: 0975.369.991
8. Ông Hoàng Thanh Hải - BCHQS - Số ĐT: 0904.991.665

CÔNG KHAI DANH MỤC TTHC