Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
65
Hôm qua:
138
Tuần này:
344
Tháng này:
11959
Tất cả:
1162267
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG PHÚ SƠN

Cùng với sự phát triển đa dạng hóa các thành phần kinh tế, trong thời gian qua, các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân trong Phường có những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng; các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, Hội cựu TNXP, Hội khuyến học… không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; số lượng Đoàn viên, Hội viên ngày càng tăng; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Nhìn chung các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều tin tưởng chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn.

Mối quan hệ giữa nhân dân với cấp ủy chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, vì mục tiêu phát triển, xây dựng cuộc sống giàu đẹp, văn minh. Có thể khẳng định sự vui mừng, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân là từ những thành tựu đạt được của quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, từ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của Mặt trận.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, các tôn giáo trong toàn Phường, trong 3 năm qua đã chung sức, chung lòng xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong MTTQ Việt nam dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vượt qua mọi khăn, thử thách thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, thời gian qua tình hình trong các tầng lớp nhân dân còn nổi lên một số vấn đề như: Mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tạo nên phân cực xã hội cùng với tình trạng thiếu việc làm, lạm phát, giá cả leo thang, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội. Tăng trưởng kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội, chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí, mức hưởng thụ thành quả kinh tế - xã hội trong các tầng lớp nhân dân ở địa bàn khu dân cư chưa đồng đều. Một số cán bộ còn có biểu hiện thụ động, thiếu sâu sát thực tế, ỷ lại trông chờ cấp trên, bên cạnh đó một bộ phận nhân dân chưa tự giác trong thực thi pháp luật, thiếu quan tâm chia sẻ đối với những khó khăn hoạn nạn của người dân và cộng đồng. Đây là những vấn đề băn khoăn trong các tầng lớp nhân dân hiện nay.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết XI của Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn và Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ Phường Phú Sơn khóa I, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt nam các cấp và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh hàng năm của cấp ủy, chính quyền đề ra.

Làm tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên; đặc biệt là tuyên truyền phổ biến nội dung nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ chính trị, chuyên đề năm 2012, 2013, tuyên truyền thực hiện đề án số 01- 02 của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương để lồng ghép tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tôn giáo, đặc biệt vào các dịp tết nguyên đán, lễ Noel. Hằng năm Mặt trận tổ quốc đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thăm hỏi tặng quà chúc mừng các chức sắc và tín đồ tôn giáo, tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, sống “tốt đời đẹp đạo”.

Hằng năm tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân vào dịp 18/11 ở các khu dân cư được các đồng chí lãnh đạo của Thị xã Bỉm Sơn và lãnh đạo Phường đến dự và tặng quà, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia thực sự đã trở thành ngày hội và nét đẹp truyền thống trong đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thông qua việc phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên để tăng cường tập hợp đoàn kết trong nhân dân, 3 năm qua Đảng bộ Phường Phú Sơn đã kết nạp được 36 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn phường lên 228 đảng viên. Công đoàn cơ quan Phường có 23 đoàn viên. Hội Nông dân kết nạp được 34 hội viên nâng tổng số lên 287 hội viên, Hội phụ nữ kết nạp được 279 hội viên nâng tổng số lên 779 hội viên, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hằng năm kết nạp được từ 70 đến 80 Đoàn viên. Hội Cựu Chiến Binh kết nạp được 15 hội viên nâng tổng số lên 295 Hội viên. Hội người cao tuổi kết nạp được 20 Hội viên nâng tổng số hội viên là 552. Hội Cựu TNXP kết nạp 54 hội viên. Hội khuyến học có 9 chi hội với 1300 hội viên.

Mối quan hệ giữa các tổ chức thành viên trong Mặt trận tổ quốc luôn được gắn bó chặt chẽ, trên cơ sở phối hợp thống nhất hành động bảo đảm thường xuyên và hiệu quả.

Mặt trận tổ quốc thường xuyên coi trọng việc tổ chức và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được tham gia ý kiến xây dựng các chủ trương của Đảng, Pháp luật của nhà nước như góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật đất đai sửa đổi năm 2003, qua đó được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp có trách nhiệm trí tuệ, giúp cho Đảng, nhà nước đề ra chủ trương, chính sách pháp luật đúng đắn, thực sự phản ánh sâu sắc ý chí, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân đồng thời phối hợp tuyên truyền tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, quyết định của HĐND và UBND, tạo ra sự thống nhất cao trong tư tưởng chính trị và hành động cách mạng của nhân dân.
Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ phối hợp tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, bầu trưởng khu phố năm 2011-2013, hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm trong công tác hiệp thương giới thiệu những người ra ứng cử HĐND Phường nhiệm kỳ 2011 – 2016, có 100% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật không phải bầu lại, bầu thêm; phối hợp thực hiện tôt công tác giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tạo tinh thần phấn khởi trong nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ và chính quyền địa phương.

Tăng cường phối hợp chỉ đạo, giám sát thực hiện dân chủ ở khu dân cư, động viên tạo điều kiện cho nhân dân trực tiếp tham gia công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, đẩy mạnh chỉ đạo hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (BGSĐTCCĐ), tiến hành hàng chục cuộc giám sát. Trong công tác quản lý giải phóng mặt bằng đền bù đất đai, thu chi ngân sách, đầu tư cộng đồng, phòng chống tội phạm xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông…qua đó đã phát hiện đề nghị, kiến nghị xử lý những vi phạm. Đồng thời kết hợp với công tác hòa giải tại phường đã giải quyết hòa giải 25 đơn kiến nghị và đơn khiếu nại, không có đơn tố cáo. Hòa giải 47 mâu thuẫn nội bộ ở khu dân cư góp phần ổn định tình hình, giữ gìn tình làng nghĩa xóm tăng cường đoàn kết trong nhân dân, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết.

Thường xuyên phối hợp với thường trực HĐND, UBND Phường xây dựng chương trình hành động nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường, đồng thời tăng cường phối hợp giám sát đối với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang và công dân thi hành pháp luật và nghị quyết của HĐND. Giám sát và theo dõi hoạt động của đại biểu HĐND, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 của Quốc hội về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu tại kỳ họp thứ 5 HĐND khóa 1.

MTTQ chủ động phối hợp tổ chức hàng chục hội nghị tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND các cấp với hơn 700 lượt cử tri tham gia với 57 ý kiến kiến nghị của các cử tri đã được tổng hợp nêu tại các kỳ họp HĐND để xem xét giải quyết trả lời đảm bảo theo đúng luật định. Cùng với các kỳ họp HĐND cùng cấp, UB MTTQ đều có thông báo về hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, nội dung thông báo bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, hoạt động của chính quyền, nêu lên những việc làm được và những việc chưa làm được, đặc biệt chỉ ra những tồn tại hạn chế trong phối hợp chỉ đạo, quản lý, điều hành đồng thời đề cập những kiến nghị đề xuất của Mặt trận và nhân dân đối với những vấn đề bức xúc cấn có biện pháp tháo gỡ kịp thời, hiệu quả.

Để thực hiện tốt chức năng vận động tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, MTTQ đã tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Triển khai các chương trình đã ký kết giữa Ủy ban MTTQ với UBND và công an Phường nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh với kết quả như sau:

- Đối với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Năm nội dung của cuộc vận động đã được tuyên truyền, thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội tại cộng đồng dân cư và được lồng ghép trong các phong trào của các tổ chức thành viên như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo của công đoàn cơ quan Phường”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng” của Hội nông dân, đã có 42 gia đình hội viên đạt gia đình sản xuất kinh doanh giỏi. Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội phụ nữ đã có 2.300 lượt hội viên được công nhận tiêu biểu. Phong trào “Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế” của Hội Cựu chiến binh có 286 gia đình hội viên gương mẫu, phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc” của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; phong trào “Nêu gương sáng” của Hội người cao tuổi, phong trào “Khuyến học, khuyến tài” của Hội khuyến học trong năm qua Hội khuyến học đã chỉ đạo cho các chi hội tổ chức khen thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập và thi đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêu nước của các đoàn thể đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và đóng góp với số tiền là 1.539.583.000đ để xây dựng gần 2km đường nhựa, nâng cấp đường giao thông, bê tông hóa đường xương cá là 3.746m. Sân chơi thể dục thể thao, nhà văn hóa, giao thông thủy lợi nội đồng…giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 7,8% đến năm 2013 còn 6,54%, không còn hộ đói. Tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sự nghiệp giáo dục, bảo vệ chăm sóc bà mẹ, trẻ em, chăm sóc người có công, người nghèo, người cao tuổi, phòng chống các tai tệ nạ xã hội, đảm bảo trật tự giao thông, bảo vệ môi trường. 99% số hộ có phương tiện nghe nhìn, 100% khu dân cư đã khai chương làng, khu phố văn hóa, xây dựng hương ước, quy ước, đã có 5/6 khu phố có nhà văn hóa (trong đó có 3 khu phố có nhà văn hóa tạm, 1 khu phố có nhà văn hóa đạt yêu cầu và 2 khu phố chung nhà văn hóa là khu phố 3 và khu phố 6). 6 khu dân cư đạt KDC tiên tiến trong đó có 3 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa cấp Thị xã. 82% gia đình đạt gia đình văn hóa; 123 gia đình “ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo” trong đó: cấp Tỉnh là 6 gia đình, cấp Thị xã là 12 gia đình; 42% gia đình TDTT, 100% các tổ chức Đảng, đoàn thể ở khu dân cư kiện toàn; trong đó 80% Ban công tác mặt trận đạt vững mạnh.

Thường trực MTTQ Phường phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa” tuyên truyền vận động xây dựng được 30.800.000đồng quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 2 gia đình chính sách với số tiền là 8.000.000đ, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công, người nhiễm chất độc da cam. Các tổ chức trong Phường đã nhận đỡ đầu 13 thân nhân liệt sỹ.

Phát động các tầng lớp nhân dân xây dựng quỹ “Quỹ vì người nghèo được 48.040.000đ. trong đó chi hỗ trợ cho hộ nghèo mua vật nuôi để thoát nghèo 8.000.000đ, hỗ trợ cho hộ nghèo chữa bệnh hiểm nghèo là 2.500.000đ. Lập dự toán đề nghị xây dựng và sửa chữa cho 4 nhà, trong đó xây mới 1 nhà, sửa chữa 3 nhà trị giá gần 100 triệu đồng. Trong đó ngân hàng công thương Bỉm Sơn là 30.000.000đ, Quỹ “Vì người nghèo” MTTQ Thị xã Bỉm Sơn là 30 triệu đồng, còn lại là hỗ trợ khu dân cư cùng toàn thể gia đình và bà con dòng họ. Ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt ở các địa phương trong và ngoài tỉnh số tiền là 26.660.000đ.

- Đẩy mạnh chương trình phối hợp thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 “Toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”. Tổ chức thực hiện đề án số 375 và chỉ thị số 10 của UBND Tỉnh Thanh hóa về xây dựng “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”. Xây dựng thành lập 47 tổ ANXH, phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Các ban ngành, đoàn thể cảm hóa giáo dục quản lý 31 đối tượng, có 4 đối tượng theo Nghị định 163/CP và 3 đối tượng theo Nghị định 94/CP, đã đưa ra 4 đối tượng khỏi diện quản lý, hiện có công ăn việc làm ổn định. Nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng 120 nguồn tin, trong đó 75 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc có liên quan đến ANTT. Tích cực tham gia bảo đảm ATGT, phát động tuyên truyền 100% CBCC, các tầng lớp nhân dân đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy. Thực hiện 1000 bản cam kết không vi phạm TT ATGT. Tích cực xây dựng, kiện toàn an ninh phường và khu dân cư hoạt động ngày càng có hiệu quả.

- Triển khai chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường tới các hộ gia đình, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ môi trường đã có chuyển biến tích cực, một số khu dân cư đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đâu tư xây dựng hệ thông mương nước thải trong các khu phố, tuyên truyền vận động các hộ giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh môi trường; 6/6 khu dân cư thực hiện công tác thu gom rác thải theo đúng quy định, nhiều đường phố, KDC phong quang, sạch đẹp.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, sâu rộng pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, làm tốt công tác vận động các tín đồ tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong tào thi đua yêu nước, các phong trào chung của địa phương, thực hiện sống “tốt đời đẹp đạo”; hàng năm tổ chức tốt lễ hội Bát Hải Long Vương góp phần giữ gìn bản sắc truyền thống dân tộc.

Trong nhiệm kỳ qua UB MTT phường luôn coi trọng đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến nhằm thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ và của HĐND Phường. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ, Ban công tác mặt trận đã được Ủy ban MTTQ Tỉnh, MTTQ Thị xã và UBND Thị xã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân với những danh hiệu sau:

- Ủy ban MTTQ Tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân.

- Ủy ban MTTQ Tỉnh cấp giấy chứng nhận cho 6 gia đình đạt gia đình “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

- UBND và UB MTTQ Thị xã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 16 cá nhân.

- UBND và UB MTTQ phường tặng giấy khen và thưởng cho 9 tập thể và 9 cá nhân. Đây là sự ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được công tác mặt trận phường Phú Sơn nhiệm kỳ qua. Trong đó tiêu biểu là thành tích của các tổ chức thành viên: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội CCB, Hội NCT, Hội khuyến học, công đoàn cơ quan, Ban công tác mặt trận khu phố 2, khu phố 6.

Trong nhiệm kỳ qua MTTQ Phường và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, vận động đoàn viên, hội viên hăng hái tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; công tác xây dựng củng cố tổ chức luôn được quan tâm, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên không ngường được nâng lên qua đó đã tập hợp thu hút được đông đảo nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào chung của địa phương góp phần tích cực đảm bảo tình hình an ninh chính trị và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết của Đảng bộ Phường.
    

CÔNG KHAI DANH MỤC TTHC