Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
50
Hôm qua:
138
Tuần này:
329
Tháng này:
11944
Tất cả:
1162252

UBND phường Phú Sơn Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024

Ngày 11/4/2024 UBND phường Phú Sơn đã ban hành kế hoạch Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Nêu cao vai trò của chính quyền địa phương, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Với chủ đề: “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2024 trong Phạm vi triển khai: Trên địa bàn phường.

Gồm các nội dung:

1. Tổ chức lễ phát động tháng hành động

- Giao Công chức văn hóa – xã hội tham mưu UBND phường tổ chức lễ phát động quy mô cấp phường.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, các ngành đóng trên địa phường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phường.

- Thời gian tổ chức Lễ phát động: Trước ngày 20/4/2024.

2. Triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo ATTP

- Đài truyền thanh phường tăng cường tuyên truyền, truyền thông về đảm bảo ATTP trong tháng hành động; Tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về ATTP, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn với thông điệp: Sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

- Treo 06 băng zôn, khẩu hiệu qua đường tuyên truyền đảm bảo ATTP trong tháng hành động tại các tuyến đường trung tâm trên địa bàn phường. In và cấp phát 300 tờ rơi cho các khu phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường xong trước ngày 15/4/2024.

- Tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về ATTP, các văn bản pháp luật về ATTP, kiến thức khoa học về ATTP, tác hại của thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; giám sát hướng dẫn các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng; thông báo công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về ATTP gây hậu quả nghiêm trọng, đăng tin bài trên trang thông tin điện tử phường.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia công tác đảm bảo ATTP.

* Đối tượng ưu tiên truyền thông:

+ Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

+ Các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội;

+ Người tiêu dùng thực phẩm.

* Nội dung truyền thông:

- Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm.

+ Tuyên truyền, phổ biến các qui định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, trách nhiệm, dụng cụ của con người trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ, lẻ theo quy định của pháp luật.

+ Tuyên truyền sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng, đúng liều lượng đúng đối tượng theo quy định trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

+ Các tiêu chuẩn, qui chuẩn, các hệ thống quản lý ATTP, an toàn dịch bệnh trong sản xuất, chế biến, sơ chế, chế biến thực phẩm.

+ Tuyên truyền phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn.

+ Tuyên truyền phổ biến các quy định về vệ sinh cá nhân trong chế biến, bảo quản, phục vụ thực khách an toàn.

- Đối với các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.

+ Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, người đứng đầu các đơn vị, cơ quan trong việc quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương, cơ sở.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động đảm bảo VSATTP;

+ Tuyên truyền phổ biến các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn của địa phương, biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời phê phán đưa tin các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

- Người tiêu dùng thực phẩm.

+ Cần tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong an toàn thực phẩm. Đặc biệt là quyền khiếu nại, trách nhiệm khai báo, tố giác các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các tổ chức cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

+ Tuyên truyền để người tiêu dùng có thói quen từ chối các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, không tiêu thụ những thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng, khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

+ Kịp thời công khai tên, địa chỉ các cơ sở cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm, thông tin danh sách địa chỉ sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/5/2024.

3. Tổ chức hoạt động kiểm tra

- UBND phường thành lập 02 đoàn kiểm tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, các bếp ăn tập thể trên địa bàn phường.

- Xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm (Nếu có).

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/5/2024.

4. Công tác báo cáo

Kết thúc tháng hành động năm 2024, Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP phường tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo thị xã theo mẫu (gửi qua Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP thị xã) chậm nhất vào ngày 18/5/2024.

Nguyễn Mùi

UBND phường Phú Sơn Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024

Ngày 11/4/2024 UBND phường Phú Sơn đã ban hành kế hoạch Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Nêu cao vai trò của chính quyền địa phương, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Với chủ đề: “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2024 trong Phạm vi triển khai: Trên địa bàn phường.

Gồm các nội dung:

1. Tổ chức lễ phát động tháng hành động

- Giao Công chức văn hóa – xã hội tham mưu UBND phường tổ chức lễ phát động quy mô cấp phường.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, các ngành đóng trên địa phường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phường.

- Thời gian tổ chức Lễ phát động: Trước ngày 20/4/2024.

2. Triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo ATTP

- Đài truyền thanh phường tăng cường tuyên truyền, truyền thông về đảm bảo ATTP trong tháng hành động; Tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về ATTP, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn với thông điệp: Sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

- Treo 06 băng zôn, khẩu hiệu qua đường tuyên truyền đảm bảo ATTP trong tháng hành động tại các tuyến đường trung tâm trên địa bàn phường. In và cấp phát 300 tờ rơi cho các khu phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường xong trước ngày 15/4/2024.

- Tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về ATTP, các văn bản pháp luật về ATTP, kiến thức khoa học về ATTP, tác hại của thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; giám sát hướng dẫn các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng; thông báo công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về ATTP gây hậu quả nghiêm trọng, đăng tin bài trên trang thông tin điện tử phường.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia công tác đảm bảo ATTP.

* Đối tượng ưu tiên truyền thông:

+ Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

+ Các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội;

+ Người tiêu dùng thực phẩm.

* Nội dung truyền thông:

- Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm.

+ Tuyên truyền, phổ biến các qui định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, trách nhiệm, dụng cụ của con người trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ, lẻ theo quy định của pháp luật.

+ Tuyên truyền sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng, đúng liều lượng đúng đối tượng theo quy định trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

+ Các tiêu chuẩn, qui chuẩn, các hệ thống quản lý ATTP, an toàn dịch bệnh trong sản xuất, chế biến, sơ chế, chế biến thực phẩm.

+ Tuyên truyền phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn.

+ Tuyên truyền phổ biến các quy định về vệ sinh cá nhân trong chế biến, bảo quản, phục vụ thực khách an toàn.

- Đối với các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.

+ Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, người đứng đầu các đơn vị, cơ quan trong việc quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương, cơ sở.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động đảm bảo VSATTP;

+ Tuyên truyền phổ biến các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn của địa phương, biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời phê phán đưa tin các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

- Người tiêu dùng thực phẩm.

+ Cần tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong an toàn thực phẩm. Đặc biệt là quyền khiếu nại, trách nhiệm khai báo, tố giác các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các tổ chức cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

+ Tuyên truyền để người tiêu dùng có thói quen từ chối các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, không tiêu thụ những thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng, khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

+ Kịp thời công khai tên, địa chỉ các cơ sở cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm, thông tin danh sách địa chỉ sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/5/2024.

3. Tổ chức hoạt động kiểm tra

- UBND phường thành lập 02 đoàn kiểm tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, các bếp ăn tập thể trên địa bàn phường.

- Xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm (Nếu có).

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/5/2024.

4. Công tác báo cáo

Kết thúc tháng hành động năm 2024, Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP phường tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo thị xã theo mẫu (gửi qua Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP thị xã) chậm nhất vào ngày 18/5/2024.

Nguyễn Mùi

CÔNG KHAI DANH MỤC TTHC